T-Granulat

T-granulat

T-Granulat

  • br. u paketu: 1/1

NATRIJUMDIHLOROIZOCIJANURATDIHIDRAT T-GRANULAT 1 kg
Natrijumdihloroizocijanuratdihidrat T-granulat je biocidno sredstvo za dezinfekciju vode u otvorenim i zatvorenim bazenima i vode za piće u cisternama i bunarima.T-granulat je hlorni preparat namenjen brzoj dezinfekciji vode u bazenima za plivanje.ph je neutralan,rastvara se veoma brzo bez taloga pa se primenjuje u vodama različitog kvaliteta.

Sastav i fizičke osobine:
-100 Natrijumdihloroizocijanuratdihidrat
-min.56% aktivnog hlora
-ph=6-7
-CAS broj:51580-86-0
-molekulska formula:C3H4CL2N3NaO5
Izgled: kristalni granulat
karakterističan na hlor
Rastvorljivost u vodi: 250g/l

Šifra proizvoda:

Cena po komadu:

rsd


Cena po transportnom pakovanju:

rsd