Victory
Anti-Sept 250ml sa raspšivačem

Victory <br>Anti-Sept 250ml sa raspšivačem

Victory
Anti-Sept 250ml sa raspšivačem

Victory Anti-Sept je sredstvo za brzu dezinfekciju koje se koristi za dezinfekciju površina, materijala i opreme koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom, kao i površina koje dolaze u kontakt sa hranom i pićem u toku proizvodnje, skladištenja ili potrošnje, u domaćinstvu, javnim i industrijski objektima uključujući i objekte javnog zdravlja. Sadržaj Victory Anti-Septa je 70% Etil-Alkohol.

Pakovenje: 250 mililitara sa raspršivačem

Dokumentacija o proizvodu:
Victory Anti-Sept Bezbednosni list.pdf
Victory Anti-Sept Rešenje.pdf

Šifra proizvoda:

V15-1

Cena po komadu:

rsd


Cena po transportnom pakovanju:

rsd